SIFA ZA PEKEE ZA SHULE

SIFA ZA PEKEE ZA SHULE

SHULE NI YA BWENI
SHULE NI YA MCHANGANYIKO(WAVULANA NA WASICHANA)
INA MAJENGO MAZURI NA YA KISASA
INAFUNDISHA MAADILI MEMA KWA WATOTO(KUMCHA MUNGU, UTU
MAHUSIANO MEMA, KUVAA MAVAZI YA HESHIMA, KUJIHESHIMU VITU VINGINE.
KUFUNDISHA ELIMU YA KUJITEGEMEA(KAZI ZA MIKONO, KUTUNZA VITU VYAO
NA VYA WATU WENGINE.

Image
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.